Wsparcie Biznesowe

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy są bardzo zapracowanymi ludźmi i muszą sobie radzić z wieloma wyzwaniami. Wybór właściwego kodu PKD*, stworzenie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem IT w ramach ochrony danych osobowych (RODO), zajmowanie się reklamacjami lub optymalizacją procesów - wszystko to musi być zrobione.

Niezależnie od tego czy jest to otwarcie nowej firmy (w Polsce), czy też poprawa wydajności istniejącego przedsiębiorstwa, lista działań jest duża i trudna, szczególnie jeśli nie masz wystarczającej liczby doświadczonych pracowników.

Jeżeli powyższy opis dotyczy również Ciebie, sprawdź moją ofertę i skontaktuj się ze mną.

* PKD - Polska Klasyfikacja Działalności

Basic

Projektowanie Stron Internetowych

W dzisiejszym świecie firma bez strony internetowej nie istnieje. Witryna internetowa jest doskonałym narzędziem pod warunkiem, że zostanie inteligentnie wykorzystana.
Mogę zbudować stronę internetową dla Twojej firmy, zarówno prostą - jednostronicową wizytówkę, jak i zaawansowaną witrynę internetową z blogiem, sklepem i wieloma innymi funkcjami.
Sprawdź szczegółową ofertę i przykłady stron internetowych, które możesz zamówić dla swojej firmy.

Kreator funkcjonalności i wyceny strony internetowej

Marketing Online

Myślisz nad tym jakie narzędzie wykorzystać w ramach marketingu internetowego. Business Commoners pomoże Tobie w testowaniu podstawowych kanałów* i wyborze tego, który jest najlepszy dla Twojej firmy.

Jeśli szukasz reklamy w trybie offline mogę z czystym sumieniem polecić Tobie firmę Pablo Design.

* Prowadzenie bloga, SEM & SEO, reklamy w mediach społecznościowych, marketing treści, emailing, programy partnerskie.

Wycena & Oferta Handlowa

Rozpocząłeś działalność gospodarczą, planujesz pozyskać nowych kontrahentów, potencjalny klient prosi o przestawienie ogólnej oferty, przygotowujesz umowę, zlecenie sprzedaży produktu lub usługi?

Mogę pomóc w przygotowaniu wszystkich niezbędnych formularzy dla Twojej firmy takich jak: oferta, wycena, list intencyjny, itp.

Advanced

Biznes Plan

Niezależnie od tego czy próbujesz zdobyć pieniądze na swój biznes, czy opracowujesz plan strategicznego rozwoju całej organizacji lub pojedynczego działu, solidny Biznes Plan jest kluczowym elementem każdej udanej działalności.

Dobry Biznes Plan to żywy dokument, który należy regularnie sprawdzać i aktualizować wtedy, kiedy dowiesz się więcej o swojej firmie i klientach. Jest narzędziem dzięki któremu możesz określić cele jakie chcesz osiągnąć, śledzić postępy, a także dostosowywać kierunek w jakim ma podążać firma.

Kompleksowy Biznes Plan obejmuje:

  • Streszczenie firmy: przegląd działalności, rynek docelowy, konkurencja, zespół pracowniczy, podsumowanie finansowe, wymagania dotyczące finansowania i kamienie milowe.
  • Szansa: problem i jego rozwiązanie, rynek docelowy, kluczowi klienci, konkurencja, przyszłe produkty i usługi.
  • Plan marketingowy i sprzedażowy - pozycjonowanie, wycena, promocja, sojusze strategiczne,  dystrybucja, kamienie milowe i wskaźniki, kluczowe założenia i ryzyka.
  • Omówienie zespołu i firmy: zarządzanie kadrą, misja, własność intelektualna, struktura prawna, historia firmy, lokalizacja.
  • Plan finansowy: prognoza sprzedaży, plan kadrowy, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, bilans, wykorzystanie funduszy, strategia wyjścia.

Narzędziem, które używam do porządkowania i analizowania informacji podczas tworzenia biznes planu jest analiza SWOT/TOWS, która obejmuje ranking nominalny i pomoc zespołową w razie potrzeby.

Wdrażanie Strategii

Każda firma potrzebuje strategii. W większości przypadków firmy posiadają strategię, ale nie wiedzą jak ją wykorzystać. Jeśli Twoja organizacja jest jedną z takich firm, Business Commoners pomoże Tobie w dostosowaniu ludzi i procesów do efektywnego zarządzania realizacją strategii.

Implementacja strategii pomoże Twojej firmie wdrożyć strategiczną wizję oraz indywidualne zadania.

Skuteczne wdrażanie strategii wymaga długoterminowego celu wraz z celami podrzędnymi, terminów wykonania poszczególnych celów oraz regularnie prowadzonych przeglądów strategii.

Audyt Wewnętrzny

Niezależnie od tego, czy chodzi o audyt, który poprzedza jedną z powyższych usług wsparcia biznesowego, czy audyt sam w sobie, zapewniam niezależne i obiektywne badanie, monitorowanie i analizę działalności firmy. Należą do nich cele, struktura biznesowa, zachowania pracowników i systemy informacyjne.

Funkcja audytu wewnętrznego polega na stwierdzeniu, czy zarządzanie organizacją, procesy kontrolne, ocena ryzyka, analiza operacyjna i informacje, działają skutecznie. Efektem audytu jest stwierdzenie niezgodności, aspektów wymagających poprawy i usprawnień oraz ich faktyczna realizacja.

Posiadam akredytację Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) dla Audytora Wewnętrznego ds. Jakości oraz Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania, która potwierdza moje umiejętności oraz doświadczenie, a także działalność zgodnie z międzynarodowymi standardami i kodeksem etycznym.

Complex

Rozwój i Optymalizacja Procesów

Przegląd organizacyjny i procesowy pod kątem optymalizacji procesów i wykrywania słabości.

Mapowanie, rozwój i doskonalenie procesów za pomocą metod takich jak: Business Process Reengineering (BPR), Lean Management oraz Zarządzanie przez Jakość (Total Quality Management - TQM).

Konsulting

Jeżeli Twoja firma szuka pomocy w realizacji celów, rozwiązywaniu problemów wymagających świeżego spojrzenia, znajdowaniu nowych i lepszych sposobów realizacji zleceń, rozwijaniu usług i zmniejszaniu kosztów, moje usługi konsultingowe mogą okazać się bardzo pomocne.

Działania doradcze obejmują pracę z organizacją we wszystkich sektorach, strukturze i działaniach, z uwzględnieniem zarządzania oraz strategii firmy. Ma to bezpośredni związek z umiejętnościami obsługi klienta, słuchania, planowania strategicznego, analizy biznesowej i budowania zespołu.

Aby uzyskać oczekiwane wyniki należy przyciągać odpowiednich ludzi z właściwych zespołów, wprowadzać lub modyfikować właściwe procesy oraz wdrażać odpowiednią technologię jeżeli jest taka potrzeba.

Jeżeli jesteś gotowy, skontaktuj się ze mną.

Zarządzanie Zmianami

Zmiany w firmach nie są łatwą rzeczą. Jest wiele przeszkód na drodze do ich wdrożenia. 5 najważniejszych przeszkód w zarządzaniu zmianami, zgłoszonych do The Best Practices in Change Management 2018, to:

  1. Brak wsparcia wykonawczego oraz brak aktywnego sponsorowania zmian.
  2. Nieodpowiednie wdrożenie i brak zasobów.
  3. Opór pracowników oraz brak wsparcia dla konkretnych rozwiązań.
  4. Opór na zmiany wynikający z danej kultury oraz struktury organizacyjnej.
  5. Nasycenie zmianami oraz brak priorytetów.

Jeżeli Twoja firma boryka się z tymi trudnościami, może istnieć ogromne ryzyko, że wprowadzane zmiany nie będą skuteczne. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest aktywne zapobieganie i łagodzenie ryzyka.

Chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń.