Business Commoners

Pomysł założenia firmy i nazwania jej Business Commoners pojawił się po przeczytaniu książki Davida Bolliera "The Commons Dobro wspólne dla każdego". Ta książka pomogła mi zrozumieć wiele mechanizmów działających w obecnym świecie i dosłownie zmienić moje życie. Zacząłem od własnych badań i odkryłem, że jest wiele rzeczy do zrobienia w tej dziedzinie - szczególnie w zakresie biznesu. Dziś, dzięki tej wiedzy jestem gotów rozprzestrzenić ten pomysł wśród tych, którzy potrzebują i chcą zmienić swoją życiową i zawodową obecność. Chodzi o stworzenie stale rosnącej grupy świadomych ludzi, którzy z całą odpowiedzialnością mogą nazywać siebie COMMONERSAMI. Poniżej wyjaśnię tę koncepcję krok po kroku.

Kim jest Commoner?

Wedługi Wikipedii commoner to ktoś, kto należy do zwykłych ludzi, znany również jako zwykły człowiek przynależący do społeczności lub narodu, który nie ma znaczącego statusu społecznego. Chciałbym jednak przytoczyć inne znaczenie tego słowa. Nazwa commoners wywodzi się bezpośrednio z wyrażenia "dobro wspólne", które jest wszystkim co nie ma właściciela, ale każdy może z niego korzystać. Najlepszymi przykładami dobra wspólnego są woda którą pijemy i powietrze którym oddychamy. Innymi dobrze znanymi przykładami dobra wspólnego są m.in. programy open source (Linux), informacje w Internecie (Wikipedia), wszystkie prace oparte na licencjach Creative Commons, radio i telewizja dostępne na częstotliwości publicznej, łowiska, grunty orne, naturalne zasoby itp.

Po przeciwnej stronie "dobra wspólnego" znajduje się rynek, który obejmuje niemalże wszystko: począwszy od zwykłych spożywczaków, a skończywszy na giełdach. Dobro wspólne jest pojęciem parasolowym dla paradygmatu zachowań społecznych i działalności, która obejmuje samoorganizowane zarządzanie i samodzielne zaopatrywanie w zasoby, które charakteryzują się tym, że są lokalne i specyficzne - wyjaśnia Bollier. Kiedy grupa ludzi identyfikuje zasób i chce zarządzać nim zbiorowo dla dobra wszystkich, tworzy się dobro wspólne. Ale to nie tylko zasoby. To również wspólnota społeczna, która tymi zasobami zarządza, a także zasady, wartości i dobre praktyki.

Commonersami w najprostszym tego słowa znaczeniu są "wspólnicy", którzy nie mają nic wspólnego z ich rynkowym odpowiednikiem. To wszyscy Ci, którzy tworzą wspólnotę społeczną i przystosowują ją swojej szerokości geograficznej, ekosystemu, zasobów i kultury. Z kolei Business Commoners oznacza tych "ludzi biznesu", którzy swoją postawą reprezentują powyższe wartości.

Rynek vs Commonersi

Pytanie brzmi, czy commonersi mogą współistnieć z rynkiem czy nie? Prawda jest taka, że commonersi muszą być wystarczająco silni, aby przetrwać w kulturze rynkowej, która jest zawsze nienasycona. Zwłaszcza monetyzowanie wszystkiego może doprowadzić do zniszczenia społecznej solidarności i zbiorowego zarządzania zasobami. To przez to pojawiła się potrzeba stworzenia Business Commoners, który stanowi pomost pomiędzy rynkiem a commonersami. Głównym celem naszego istnienia nie jest maksymalizacja zysku, ani akumulacja pieniędzy, ale rzetelne podejście do zaspokajania prawdziwych potrzeb rynku.

Dlaczego zmiany są niezbędne?

W obecnych czasach korporacyjny kapitalizm i państwo są rozpaczliwie nieefektywne. I wcale nie mam tutaj na myśli wskaźników jakimi politycy i media trują nas na codzień. Chodzi raczej o konsumpcyjną prywatyzacje publicznych zasobów, powszechną reklamę, która wciska się w każdy zakątek życia publicznego oraz szkody jakie wyrządzane są środowisku naturalnemu i społecznemu.

Wszyscy wiemy, jak wiele zniszczeń zostało dokonanych przez kryzys finansowy w 2008 roku. Bezkarność sektora finansowego, nierówności i wielkie dramaty ludzkie spowodowały pojawienie się organizacji polaryzujących społeczeństwo, a także wzrost nastrojów nacjonalistycznych.

Świat szuka nowej alternatywy dla obecnej gospodarki, która wymaga modernizacji. Istnieje wielka potrzeba zrozumienia wspólnot, a tym samym odzyskania naszego człowieczeństwa. Nacisk na zaspokajanie podstawowych potrzeb, równość społeczna i ograniczenia w wykorzystywaniu przyrody ponad obecną, samolubną i zorientowaną na zysk rolę rynku, to pilny krok w kierunku stabilizacji.

Co Business Commoners może zrobić dla Ciebie?

Dobro Wspólne ma bardzo duży potencjał jeżeli chodzi o skuteczne zaspakajanie potrzeb bez powszechnego wyzysku. Można tego dokonać za pomocą trzech podstawowych zasad: zrozumienia społecznego, systemów technologicznych i ochrony prawnej.

Istnieje ogromna różnorodność wsparcia oferowanego przez Business Commoners. Rozpoczyna się ona od dostępu do internetowych dóbr wspólnych takich jak posty, recenzje, programy open source, wydarzenia związane z "dobrem wspólnym". A kończy na współudziale w tworzeniu projektów związanych z "dobrem wspólnym" lub nawiązanie współpracy przy projektach już istniejących, wymianie pomysłów, wsparciu - zwłaszcza przy rozwiązywaniu trudnych problemów praktycznych. Moje doświadczenie jako członek Poznańskiej Kooperatywy Spożywczej może być zaletą, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostarczanie ram dla dobrych praktyk, wprowadzaniu zasad i technologii.

Business Commoners zapewni wsparcie przy osiągnięciu wartości konstytucyjnych dobra wspólnego i pomoże uzyskać najlepszy wynik w matrixie słyżącym tworzeniu Gospodarki Wspólnego Dobra (oryg. Economy for the Common Good).

Musicie być świadomi tego, że Commonersi są pionierami jeżeli chodzi o nowe formy produkcji, bardziej odpowiedzialne i otwarte style zarządzania, innowacyjne programy rozwoju technologii i kultury, zdrowsze i atrakcyjniejsze sposoby na życie. Jeśli zdecydujesz się otworzyć na ideę dobra wspólnego, masz duże szanse stania się Commonersem. To łatwiejsze niż Ci się wydaje.